Szintfelmérő

 

Tesztelje általános nyelvtudását B2 szintű ECL nyelvvizsga feladatokkal!

Olvasott szöveg értése

Hallott szöveg értése

Írásbeli kommunikáció