7.3. Egészségügy, társadalom- és betegbiztosítás Magyarországon

ElőzőTartalomKövetkező

Egészségügy, társadalom- és betegbiztosítás Magyarországon

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700080.TV

Az Egészségbiztosítási Alapból támogatott ellátások
http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=34,35161&_dad=portal&_schema=portal

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=34,1&_dad=portal&_schema=PORTAL

Országos Gyógyszerészeti Intézet Főigazgatóság
http://www.ogyi.hu/nyitooldal/

Jogszabály-követő, jogszabály-kereső
http://www.gyemszi.hu/wps/wcm/connect/gyemszi/content/egeszsegugyi_statisztikak/eu_rendszerek_elemzese/06_egeszsegugyi_jogszabalykovetes

MELLÉKLETEK

A külföldről érkező, Magyarországon munkát vállalni szándékozó orvosok számára legtöbbször nehézséget okoz a magyarországi egészségügyi ellátás jogi szabályozásában való eligazodás. Ehhez nyújtanak segítséget a az ebben a fejezetben összegyűjtött jogszabályok. A külföldi orvosok az egészségügyre vonatkozó jogszabályokon túl megismerhetik azokat a rendeleteket, amelyek szabályozzák, ill. azokat az intézményeket, amelyek hivatottak elvégezni a külföldön szerzett diplomák elismertetését, megismerhetik a társadalom- és betegbiztosításra vonatkozó jogszabályokat, a magyar egészségügyi intézményekben használt nyomtatványokat, és segítséget kapnak a magyar nyelvű anatómiai kifejezések helyes használatához is.

ElőzőTartalomKövetkező