7.2. Külföldön szerzett orvosi szakképesítés elismerése Magyarországon

ElőzőTartalomKövetkező

Külföldön szerzett orvosi szakképesítés elismerése Magyarországon

2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100100.TV

Magyar Ekvivalencia és Információs Központ
http://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/meik_oldalak

Külföldön szerzett felsőfokú oklevél elismerése
http://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/kulfoldon_szerzett_oklevelek/felsofoku_oklevel

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
http://www.eekh.hu/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=30&Itemid=52

Egészségügyért felelős államtitkárság
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/egeszsegugyert-felelos-allamtitkarsag

MELLÉKLETEK

A külföldről érkező, Magyarországon munkát vállalni szándékozó orvosok számára legtöbbször nehézséget okoz a magyarországi egészségügyi ellátás jogi szabályozásában való eligazodás. Ehhez nyújtanak segítséget a az ebben a fejezetben összegyűjtött jogszabályok. A külföldi orvosok az egészségügyre vonatkozó jogszabályokon túl megismerhetik azokat a rendeleteket, amelyek szabályozzák, ill. azokat az intézményeket, amelyek hivatottak elvégezni a külföldön szerzett diplomák elismertetését, megismerhetik a társadalom- és betegbiztosításra vonatkozó jogszabályokat, a magyar egészségügyi intézményekben használt nyomtatványokat, és segítséget kapnak a magyar nyelvű anatómiai kifejezések helyes használatához is.

ElőzőTartalomKövetkező