7.1. A Magyarországon dolgozó orvosok tevékenységére vonatkozó jogi-etikai szabályok

ElőzőTartalomKövetkező

Hatályos egészségügyi jogszabályok

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700154.TV

Az egészségügyi miniszter 30/2007. (VI. 22.) EüMrendelete az egészségügyi dolgozók rendtartásáról
http://www.medimagister.hu/data/upload/File/docstore/EuM07_30.pdf

Magyar Orvosi Kamara. Etikai Kódex
http://work.discovernet.hu/mokszszb.hu/images/honlapra/MOK_etikai_kodex.pdf

2008. évi XXI. törvény a humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800021.TV

2002. évi VI. törvény az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye: Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezmény, valamint az Egyezménynek az emberi lény klónozásának tilalmáról szóló, Párizsban, 1998. január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről1
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200006.TV

35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500035.EUM

23/2002. (V. 9.) EüM rendelet az emberen végzett orvostudományi kutatásokról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200023.EUM

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
http://www.complex.hu/kzldat/t9200063.htm/t9200063.htm

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300005.TV

MELLÉKLETEK

A külföldről érkező, Magyarországon munkát vállalni szándékozó orvosok számára legtöbbször nehézséget okoz a magyarországi egészségügyi ellátás jogi szabályozásában való eligazodás. Ehhez nyújtanak segítséget a az ebben a fejezetben összegyűjtött jogszabályok. A külföldi orvosok az egészségügyre vonatkozó jogszabályokon túl megismerhetik azokat a rendeleteket, amelyek szabályozzák, ill. azokat az intézményeket, amelyek hivatottak elvégezni a külföldön szerzett diplomák elismertetését, megismerhetik a társadalom- és betegbiztosításra vonatkozó jogszabályokat, a magyar egészségügyi intézményekben használt nyomtatványokat, és segítséget kapnak a magyar nyelvű anatómiai kifejezések helyes használatához is.

ElőzőTartalomKövetkező