GLOSSZÁRIUM - Többnyelvű orvosi szaknyelvi kifejezés-gyűjtemény

ElőzőTartalomKövetkező

GLOSSZÁRIUM - Többnyelvű orvosi szaknyelvi kifejezés-gyűjtemény

Az orvosi szaknyelv számos olyan kifejezést, fogalmat használ, ami nem tartozik bele a köznyelvi szóhasználatba. Ezek magyar megfelelőjét, továbbá teljes mondatmintákat, az orvos-beteg kommunikációban használatos kérdéseket és az ezekre adandó/adható válaszokat is tartalmaz a kifejezés-gyűjtemény a magyar mellett németül, angolul, bolgárul csehül, litvánul, törökül és oroszul is, így a külföldi orvosok szükség esetén anyanyelvüket is segítségül hívhatják a magyar orvosi szaknyelv elsajátításához. A kifejezés-gyűjteményben szereplő szófordulatok segítséget nyújtanak a betegek pontos, érthető, megbízható tájékoztatásához.
ElőzőTartalomKövetkező