5.1. Információk betegeknek, hozzátartozóknak

ElőzőTartalomKövetkező

Betegek, hozzátartozók tájékoztatása

A betegségek kezelése, a beteg gyógyítása/gyógyulása szempontjából rendkívül fontos az orvos-beteg kommunikáció. Ha a beteg pontosan leírja, megfogalmazza panaszait, az orvos könnyebben és célirányosan tudja meghatározni a szükséges vizsgálatokat, majd elvégezni a kezeléseket. Ha a beteg pontosan tudja, érti, mi okozza a betegségét, milyen kezelések és miért szükségesek, mire számítson a vizsgálatok és a gyógykezelés során, mivel tudja segíteni a gyógyulási folyamatot, akkor ő maga is sokat tehet egészségének mielőbbi visszaszerzéséért.

Az orvos-beteg kommunikációnak – különösen nem anyanyelvi orvosok esetében – számos nehezítő nyelvi tényezője lehet. Bár a magyarban – pl. a némettel összevetve – nincsenek jelentős eltérések az irodalmi és a köznyelvi beszéd között, a szóhasználat, a kiejtés, kisebb-nagyobb nyelvjárási sajátosságok színezhetik a beteg kommunikációját, ami a nem magyar anyanyelvű orvos számára megértési nehézséget jelenthet. Ugyanez fordítva is igaz: ha a nem magyar anyanyelvű orvos pontatlanul, hibásan használja a köznyelvet, vagy ha túl sok szakmai kifejezést használ a beteggel folytatott kommunikáció során, elbizonytalaníthatja a beteget, ami kétségeket válthat ki benne gyógykezelésének sikerességét illetően. E problémák bemutatását, a lehetséges élethelyzetek gyakorlását hivatottak segíteni az ebben a tananyagrészben elhelyezett hallásértési és beszédfeladatok.
ElőzőTartalomKövetkező