1.1. Kórház

ElőzőTartalomKövetkező

Kórház

A kórház komplex egészségügyi-intézmény, amely speciális tudományos berendezések felhasználására és működtetésére szakosodott, erre kiképzett személyzettel a modern orvostudomány problémáinak megoldását valósítja meg. A kórház illetékes hatóság és szakmai felügyelet által elismert, engedélyezett fekvőbeteg-gyógyintézeti keretekkel bíró, fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi intézmény, ahol diagnózis-terápiás, rehabilitációs, oktatási és szociális szolgáltatás nyújtanak állandó orvosi irányítás és felügyelet mellett. A kórház mindezeket együtt koordinálja egy közös cél, a jó egészség helyreállítása és fenntartása érdekében. Tehát ez egy nagyon összetett szervezet és munkahely, amely azzal a céllal működik, hogy a lakosság széles körének egészségi állapotát javítsa és helyreállítsa, speciális ellátást biztosításával, mint gyógyítás, táplálás, vérellátás, betegtanácsadás és képzett szakemberek terén orvosi és sebészi team segítségével. A kórház a társadalom professzionális alrendszerében az egészségügyi ellátó rendszer része, ahol a gyógyító tevékenység bináris kódja az egészség és betegség viszonya. Egészségügyi szolgáltatás nyújtására szakképesítéssel rendelkező személyek összessége, beleértve az orvosokat, fogorvosokat, gyógyszerészeket, egyéb felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel rendelkező diplomásokat (klinikai pszichológus, diplomás nővér), egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyeket (nővérek, szakápolók), az egészségügyi tevékenységben részt vevő, egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkező személyeket, oklevéllel rendelkező természetgyógyászokat. Az egészségügyi törvény az egészségügyi dolgozó kifejezést használja.

1. Egészségügyi foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó) Orvosi, gyógyszerészi foglalkozások
 • Általános orvos
 • Szakorvos
 • Fogorvos, fogszakorvos
 • Gyógyszerész, szakgyógyszerész
Humán-egészségügyi (társ) foglalkozások Környezet- és foglalkozás- egészségügyi foglalkozású
 • Optometrista
 • Dietetikus és táplálkozási tanácsadó
 • Gyógytornász
 • Védőnő
 • Mentőtiszt
 • Hallás- és beszédterapeuta
 • Alternatív gyógymódot alkalmazó
 • Egyéb humán-egészségügyi (társ) foglalkozású
Ápoló, szülész(nő) (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
 • Ápoló (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
 • Szülész(nő) (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
2. Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő eü. foglalkozások Ápolási és szülészeti kapcsolódó foglalkozások
 • Ápoló, szakápoló
 • Szülész(nő)i tevékenység segítője
Egészségügyi asszisztensek
 • Általános egészségügyi asszisztens
 • Egészségügyi dokumentátor
 • Orvosi képalkotó diagnosztikai és terápiás berendezések kezelője
 • Orvosi laboratóriumi asszisztens
 • Fogászati asszisztens
 • Gyógyszertári és gyógyszerellátási asszisztens
 • Alternatív gyógymódok alkalmazásának segítője
Humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozások
 • Környezet- és foglalkozás-egészségügyi kiegészítő foglalkozású
 • Fizioterápiás asszisztens, masszőr
 • Fogtechnikus
 • Ortopédiai eszközkészítő
 • Látszerész
 • Egyéb, humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozású
ElőzőTartalomKövetkező