1.4. Családorvosi / háziorvosi ellátás

ElőzőTartalomKövetkező

Családorvosi / háziorvosi ellátás

Az alapellátás meghatározó ellátási formája.

A háziorvosi ellátás feladata a beteg egészségének menedzselése saját kompetenciában végzett gyógyító-megelőző ellátásokon, kért konzíliumokon és megszervezett ellátásokon keresztül. A háziorvos az, akit a fogászati és védőnői ellátás kompetenciáján kívül eső problémáikkal elsőnek kell felkeresnünk, és a háziorvos az, akinél az egészségügyi ellátási adataink összegyűlnek, azaz az összes egészségügyi adataink kezelésére törvény által feljogosított.

A háziorvosi ellátást alapvetően a kötelező egészségbiztosítás terhére vehetjük igénybe, de a háziorvos egyéb, nem a társadalombiztosítás által finanszírozott orvos-szakértői feladatot is ellát, pl. látlelet kiadása, orvosi szakvélemény adása jogosítványhoz, fegyverviseléshez, stb.

A háziorvosi ellátás a településszerkezettől függően szerveződhet

a 14 éven aluli lakosok alapellátására ( gyermek praxis),
a 14 éven felüli lakosság ellátására (felnőtt praxis),
a település teljes lakosságának ellátására, függetlenül a lakos életkorától (vegyes praxis).

A háziorvos szabad megválasztása – a területi-elérhetőségi korlátok mellett– alapvető jogunk.