1.2. Klinika

ElőzőTartalomKövetkező

Klinika

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet szerint: "Az egészségügyi szolgáltató a fekvőbeteg-szakellátás körében, ha azt az orvostudományi vagy egészsgétudományi képzést folytató egyetem részeként látja el, a klinika elnevezés használatára jogosult." Az egyetemi klinika az orvostudományi (egészségtudományi) képzést folytató egyetem olyan szervezeti egysége, mely a progresszív ellátás felső szintjén és a területi ellátási kötelezettség keretében nyújtott gyógyító-megelőző feladatain keresztül biztosítja az adott egészségügyi szakterület - elméleti és gyakorlati képzését is magába foglaló - graduális, illetve posztgraduális oktatását. Az egyetemi klinika a szakterületét illetően kapcsolatot tart más egészségügyi szolgáltatókkal, részt vesz az orvostudomány adott ágának elméleti és gyakorlati fejlesztésében, illetve e területen kutatómunkát végez.

Forrás: GYEMSZI Fogalomtár:
http://fogalomtar.eski.hu/index.php/Klinika