A projekt

IMED-KOMM EU projekt – Interkulturális orvosi kommunikáció Európában

 

2012 októberében indult az EU által támogatott LEONARDO DA VINCI – Innovációstranszferprogram keretében az Institut für Interkulturelle Kommunikation e.V. (Ansbach, Berlin, Jena/Németország) irányításával az alábbi multilaterális program:

IMED-KOMM – Interkulturális orvosi kommunikáció Európában (DE/12/LLP-LdV/TOI/147501)

A program céljai:

A program célja a Konzorcium országaiban dolgozó és az EU más tagállamaiban is munkát vállaló külföldi orvosok és egészségügyi szakemberek interkulturális szakmai nyelvi kompetenciáit fejlesztő modern, innovatív nyelvoktatási anyagok, tesztelési és nyelvtudásmérési technikák (ECL) kidolgozása, rendszerezése, modernizálása, kipróbálása, valorizálása és elterjesztése.

A programban résztvevőket fel kell készíteni arra, hogy ki tudják használni az adott kommunikációs és munkavállalási lehetőségeket az EU tagállamaiban. A jelen program célja, hogy a transzferprojektekben kifejlesztett és a további, elsősorban a partnerországokban meglévő tananyagokat, szükségletelemzéseken alapuló anyagokat és nyelvoktatási tapasztalatokat rendszerezze, aktualizálja, alkalmazza és beépítse az új, innovatív, testre szabottan kifejlesztendő tananyagokba. Ezáltal a program egyaránt hozzájárul a szakmai képzés és a nem szakmához kötött felnőttképzés minőségének fejlesztéséhez is.

Az oktatási tananyagcsomag öt kompletten felépített Blended-Learning-módszerű kurzusból áll, azaz olyan célcsoportorientált, országspecifikus, könnyen kezelhető, moduláris felépítésű, feladatközpontú és interaktív tanulási egységekből, amelyek az internetes online alkalmazásokkal kombinálva hatékonyan segítik az önálló tanulást.

A program legfontosabb fejlesztendő terméke az öt korszerű, egymással összekapcsolt német, bolgár, magyar, szlovák és cseh nyelvű honlap létrehozása és a tanári kézikönyvek összeállítása a moduláris tartalmaknak megfelelő, komplex online- és offline orvosi kommunikációs gyakorlatokkal.

A felhasználható projektek:

 • Online-MOODLE-Kurzus “Deutsch für Mediziner” (Német nyelv orvosoknak), Varna (2011)
  Kurs für Medizinstudenten aus verschiedenen Bereichen der Medizin (Kurzus orvostanhallgatók számára az orvostudomány különböző területeiről)
 • LEONARDO-Projekt BG/99/1/086052/PI/III.I.a/FPC
  Deutsch für ausländische medizinische Pflegekräfte auf einer CD-ROM (Német nyelv külföldi ápolóknak)
 • LINGUA-Projekt 72093-CP-2-2001-1-HU-LINGUA-LD und ff.
  Equal Rights for LWULT Languages of the EU (http://www.eclexam.eu)
  Komplexe, standardisierte Sprachprüfungstests (ECL), die seit Projektstart weiterentwickelt, auf neue Gebiete übertragen und in weiteren Ländern eingeführt werden. (Komplex, standardizált, folyamatosan továbbfejlesztett és új szakmai tartalmakkal bővített, további országokban elterjesztendő nyelvvizsgatesztek bevezetése (ECL))
 • Sammelband “Theorie und Praxis des DaF- und DaZ-Unterrichts heute”, Verlag P. Lang 2011, ISBN 978-3-631-61721-2
 • LEONARDO-Projekt No. LLP-LdV-TOI-2007-TR-071 elancom (http://www.elancom.eu/english/site.html)
 • Audio- und Videofiles von typischen Situationen in der medizinischen Praxis. (Audio- és videofelvételek az orvosi praxis tipikus szituációiról).

 

A projekt várható eredményei:

 • A projekt témájához és tananyagához kapcsolódó nyelvészeti és idegen nyelvi módszertani szakirodalom tanulmányozása a programban résztvevő országokban
 • Az öt kurzus egységes módszertani-didaktikai koncepciójának kifejlesztése, az önálló tanulási és a kontaktórák gyakorlataihoz kapcsolódó témák meghatározása
 • Tanári kézikönyv és a didaktikai segédlet összeállítása az öt Blended-Learning-kurzushoz
 • Öt interaktív, tanári segítséget felkínáló Blended-Learning-honlap szerkesztése, kézikönyv, önálló tanulási és kontaktórás gyakorlatok fejlesztése, video- és hangfelvételek, leírások, szószedet, ECL-tesztek, hangoskönyv, nyomtatványok, statisztikák, blogok, képgalériák az orvosi kommunikációból, podcast/videocast, kvíz kérdések összeállítása, szerkesztése
 • Belső kommunikációt támogató (intranet) projekt-honlap kifejlesztése
 • Új ECL nyelvvizsga anyagok fejlesztése az öt partnernyelvből (leírásokkal, próba- és standardizált tesztekkel)
 • Valorizációs és a program fenntarthatóságát biztosító intézkedések meghatározása, workshopok és konferenciák tartása

 

További információk: