banner
  PTE   English    Elérhetőség   Telefonkönyv   


AktuálisKITEX nyelvvizsgák

A 2017. januári KITEX nyelvvizsgára október 17-én (hétfőn) indul az online-jelentkezés! A jelentkezési határidő: november 19.


* * *
Újra indul népszerű japán nyelv és kultúra tanfolyamunk anyanyelvi oktatóval angol közvetítő nyelven


Kezdő és haladó szintű csoportjainkba várjuk a jelentkezőket.

Tanfolyamindítás: 2016. szeptember 28, 29. (szerda, csütörtök)
Tanfolyamzárás: 2016. december 7, 8. (szerda, csütörtök)
A nyelvoktatás heti 2x2 órában történik.
A kezdő csoport órái hétfő-szerda, a haladó csoport órái kedd-csütörtöki napokon lesznek, 17.00 órától.
A kurzus időtartama: 40 óra
Az órák helyszíne: Dohány utca 1-3 .
Jelentkezési határidő: 2016.: szeptember 22.

A tanfolyam díja 600 Ft/óra, PTE hallgatóknak 400 Ft/óra

Az AOK hallgatóinak a japán nyelvű kurzus térítésmentes!

Jelentkezés helye: PTE INYT információs ablak (7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/b. I.em. 72/501-500/22102-es mellék), vagy on-line.


* * *

nyelvek

nyelvek

Az ECL nyelvvizsgarendszer afrikai kiterjesztésének lehetőségéről tárgyalt az Idegen Nyelvi Központban Aderemi Raji-Oyelade professzor az Ibadani Egyetem Angol Tanszékének professzora. A vizsgarendszer nyelvei közül a német és az orosz nyelv vizsgáztatása iránt van nagy érdeklődés.

* * *

nyelvek

Wéber Katalin az ECL vizsgaközpont tesztfejlesztője a Pécsett megrendezésre kerülő VIII. Hungarológiai Kongresszuson tartott előadást, melyben bemutatta az ECL magyar mint idegen nyelv vizsga szintjeit és követelményeit.

* * *

nyelvek

A Nyelvek Európai Napja az Európa Tanács 47 tagállamának 800 millió lakosát buzdítja további nyelvek tanulására, bármilyen korban, az iskolában és azon kívül is. Az esemény honlapján számos, a nyelvtanulást segítő teszt, játék érhető el, többek között az alábbi „Nyelvi készségeim önálló tesztelése” játék:* * *
Az OH NYAK 2016.07.06-án akkreditálta a PTE Idegen Nyelvi Központot az EZRA nyelvvizsgarendszer nyelvvizsgáinak lebonyolítására.

* * *

NYÁRI NYELTANFOLYAMOK


Nyári intenzív középfokú nyelvvizsga felkészítőket indítunk angol és német nyelvből! (Nyilvántartási szám: Német: C211015; Angol: C211016)

A tanfolyam időtartama 5 hét, hétköznap délelőttönként 5 órában.(5 x 45 perc)
Összesen 120 óra, 72.000 Ft. (600 Ft/óra)

Kedvezményes tanfolyami díjak:
PTE felsőoktatásban részt vevő hallgatóknak 400 Ft/óra (hallgatói jogviszony igazolása ellenében)
Egyetemi dolgozóknak 500Ft/óra (munkaviszony igazolása ellenében)

Tanfolyamindítás: 2016. július 4.
Tanfolyamzárás: 2016. augusztus 4.

Jelentkezési határidő: 2016.június 28.

Szintfelmérők:

2016. június 21-28.
Hétfő- csütörtök: 8.00-16.00-ig
Péntek: 8.00-12.00-ig

Szintfelmérők helye:

Angol: Felcser Johanna (72/501-500/22127-es mellék; Skype: angoltanfolyam) PTE INYT 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B. I. em. /123-as iroda
Német: Werner Réka (72/501-500/22177-as mellék; Skype: nemettanfolyam) PTE INYT 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B. I. em. /121-es iroda


Tanfolyamot min. 7 fővel indítunk.

* * *

2016. április 23-án került megrendezésre Budapesten a NYESZE éves konferenciája, melynek ez évi témája: ’Megújulás, szemléletváltás a nyelvoktatásban’. Az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan a Szabó Nyelviskola és az ECL Nyelvvizsgaközpont is képviseltette magát közös könyv- és információs standdal, a Szabó Nyelviskola részéről Szatmári Anikó és Papp Krisztina személyében. Papp Krisztina ezen felül egy rendkívül időszerű témában tartott előadást a sikeres vizsgafelkészítés eszközeiről, figyelembe véve a generációs különbségeket és igényeket. Már az előzetes regisztrációk alapján is nagy érdeklődésre számítottunk, de a tényleges hallgatóság nagysága, mely egyébként zsúfolásig töltötte meg az előadótermet, bennünket is meglepett. Visszajelzések alapján nagyon színvonalas és hasznos előadást hallhattak a nyelvtanárok.

Az előadás anyaga megtalálható a következő linken: http://szabonyelviskola.hu/pdf/nyesze_2016_papp_krisztina.pdf

Hasonló siker és érdeklődés övezte a standot, ahol tájékoztatást kaptak az érdeklődök és vásárlók az ECL vizsgafelkészítést segítő kiadványokról.* * *

A budapesti LIBRA könyvesbolt (1085 Kölcsey u. 2.) májusban ECL vizsgahónapot tart. Két alkalommal kerülnek megrendezésre előadások (május 11. és 25. 15:00–15:45) az ECL nyelvvizsgáról. Három készségből angol és német nyelvből B2 és C1 szinten (olvasásértés, íráskészség, hallásértés) próbavizsga tehető a nyitvatartási időben minden nap. Szóbeli próbavizsga tehető angol nyelvből előzetes regisztráció után 6-án, 11-én, 20-án 15:00 és 18:00 óra között.

Regisztrálni lehet: 72/501-500/22102 és rita@inyt.pte.hu.* * *

2016 április GOETHE eredmények

A 2016 áprilisi GOETHE nyelvvizsga eredményei az alábbi linken tekinthetők meg: >>>>>

* * *

Országos Nyelvi Verseny 2016

Az idén tizenharmadik alkalommal megrendezett Országos Nyelvi Verseny döntője március 16-án a PTE Idegen Nyelvi Központ vizsgatermeiben lezajlott. A versenyt angol, német és spanyol nyelvből két kategóriában szerveztük meg. A versenyen részt vevő fiatalok az Európa Tanács által kiadott Közös Európai Referenciakeretben leírt ajánlásokkal összehangolt akkreditált nemzetközi ECL nyelvvizsga előírásai alapján, valós vizsgaszituációban vettek részt angol és német nyelvből középfokú (B2 szintű) követelményrendszer szerint, illetve felsőfokú (C1 szintű) követelményrendszer szerint. Spanyol nyelvből középfokú (B2 szintű) követelményrendszer szerint versenyeztek a diákok. A legjobb versenyzők országos szóbeli fordulón mérték össze tudásukat.

A versenyen 784 középiskolás diák vett részt. A győztesek ünnepélyes eredményhirdetés keretében vehették át díjaikat.

A díjak ünnepélyes átadására a döntő után Pécsi Tudományegyetem egyik előadótermében került sor.

A verseny támogatói a következők voltak:

• ECL Nemzetközi Nyelvvizsgarendszer Konzorciuma
• Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Központ
• Pécsi Tudományegyetem Karrier Iroda
• Európai Bizottság Fordítási Főigazgatóságának Többnyelvűségért Felelős Hivatala

* * *

2016. február 18-21. között került megrendezésre a IV. Hungarológia és információtechnológia konferencia és tanártovábbképzés Budapesten, a Balassi Intézetben. Kollégánk, Wéber Katalin előadást tartott "Nemzetközi nyelvvizsga magyar mint idegen nyelvből (ECL nyelvvizsgarendszer)" címmel.
* * *

Meghosszabbított jelentkezési határidó a 2016. áprilisi KITEX nyelvvizsgákra: : 2016. március 9.

* * *

Német nyelvtanulók figyelmébe

Az esztergomi ferences gimnázium végzős diákjai elkészítettek egy nagyon igényes német nyelvtant tanító applikációt. Különlegessége, hogy a tananyagot diákok magyarázzák diáknyelven, nem úgy, ahogy egy nyelvtankönyv, vagy nyelvtanár oktatná. Formabontó, hisz mobiltelefonos alkalmazás, alkalmas önálló és irányított tanulásra is. Az alkalmazás ingyenesen letölthető a következő helyről:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.demo.asd.ystystyle_nemetnyelvtan

Mindazoknak készült, akik :

• utálják a németet vagy éppenséggel rajonganak érte,
• nem hiszik el, hogy képesek anyanyelvi szinten beszélni, pedig valójában KÉPESEK,
• a legjobbak vagy a legrosszabbak az „iskolai németből”,
• önbizalomhiányban szenvednek,
• szeretnek humoros, kreatív írásokat olvasni
• mindenki másnak, aki nem tartozik a feljebb említett kategóriák egyikébe sem :)

Remek kiegészítés bármilyen „száraz” vagy „színes” nyelvtankönyvhöz, vizsga vagy témazáró előtt (A1-A2), (B1-B2) és (C1-C2) szinten.


* * *

Felvételizőknek

Figyelem!A 2016. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során előreláthatóan a 2016. április 30-ig befejezett nyelvvizsga eljárások esetén van lehetőség arra, hogy a nyelvvizsga-bizonyítványok 60 napos kiadása miatt az még a 2016. július 12-ei határidőre benyújtható legyen. Kérjük, amennyiben jelentkezik nyelvvizsgára és annak eredményét be kívánja számíttatni a többletpontokba, akkor április 30. előtti időpontra jelentkezzen. Kizárólag a kiállított nyelvvizsga-bizonyítvány után kapható többletpont, az akkreditált, vizsgát szervező vizsgaközpont vagy vizsgahely igazolása a sikeres nyelvvizsgáról nem fogadható el nyelvvizsga-bizonyítványként, továbbá az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ sem állít ki nyelvvizsga-bizonyítványt helyettesítő igazolást!* * *

The world leading TOEIC English test is available in Hungary as well!

Raise the value of your CV with a TOEIC certificate, which is accepted in 150 countries of the world.
No failing exam system, each test taker receives a valid score report with scores between A1-C1 levels and a diagnosis of his/her language proficiency.
Extremely cost effective prices!
The TOEIC L&R test is 26 900 HUF, while the complex fee ( TOEIC L&R+S&W tests paid in one) of the TOEIC English test is only 29 900 HUF.
Bring your friends to the exam with you and you will get a discount!
Test sessions are arranged monthly at Budapest or even locally on demand at the University of Pécs.
The French version of TOEIC (TFI) and the German exam version (WiDaF) are also available.

Sample tests:
https://www.etsglobal.org/Hu/Eng/Tests-Preparation/The-TOEIC-Tests/TOEIC-Sample-Tests https://www.etsglobal.org/Hu/Eng/Tests-Preparation/The-TFI-Test/TFI-Sample-Test https://www.etsglobal.org/Hu/Eng/Tests-Preparation/The-WiDaF-tests/The-WiDaF-test/Sample-test


* * *


* * *

KITEX nyelvvizsgák

Az áprilisi KITEX nyelvvizsgára február 1-jén (hétfőn) indul az online-jelentkezés! A jelentkezési határidő: március 3.


* * *Fontos változás a vizsga menetében:

Az OH NYAK rendelkezése értelmében a jelentkezéskor a vizsgázóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy hozzájárulnak-e a szóbeli beszédkészség vizsgán a hangfelvétel készítéséhez. Ezt a nyilatkozatot a későbbiek során már nem változtathatják meg. Amennyiben valaki nem adja a hozzájárulását, úgy tudomásul kell vennie, hogy egy három fős vizsgabizottság előtt kell letennie vizsgáját, és erre csak a vizsgaközpontban (Budapesten) nyílik lehetőség, valamint a felülvizsgálat során nem kérheti a szóbeli vizsga újraértékelését.

* * *


Október 12-13-án pofesszor Dr. Tarik A. Bary a kairói Ain Shams Egyetem Al Alsun Kara Német Tanszékének vezetője és kollégája, Dr. Abdel Hamid Marzouk az ECL vizsgaközpontban jártak. A kairói egyetem képviselői a tervezett ECL vizsgák szervezésének kérdésit beszélték meg. A tervek szerint angolból, németből és magyar mint idegen nyelvből indul vizsgáztatás Kairóban.


* * *

A PTE Idegen Nyelvi Titkársága csatlakozott a nyelvtudást mérő európai egyesülethez, az ALTE szervezetéhez (Association of Language Testers in Europe). http://www.alte.org/membership/alte_institutional_affiliates

Ezáltal az Idegen Nyelvi Titkárság résztvesz a nyelvtudást mérő intézmények hálózatában, amely az Európában közös standardok alapján végzett nyelvtudásmérés érdekében tevékenykedik. Fő célja a többnyelvűség támogatása és Európa gazdag nyelvi örökségének megőrzése.

Az ECL nyelvvizsgarendszer irányelvei megegyeznek az ALTE fő célkitűzéseivel:

  • a nyelvtudásmérés minden fázisában követendő közös standardok kialakítása
  • a nyelvvizsga-bizonyítványok nemzetközi elismertetésének elősegítése
  • a nyelvtudásmérés minőségének javítása közös projektek és a jó gyakorlatok megosztása révén
  • a nyelvtudásmérést érintő fontos kérdések megismertetése


Elérhetőségeink: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. Tel.: 72/501-500, Fax: 72/251-929